home sitemap contact
home de behandeling over stoelmassage pilot traject hand- voetmassage kwaliteit referenties klanten over ons online inschrijving tarieven contact

Kostenbesparing algemeen

  • Stoelmassage is kostenbesparend voor bedrijven omdat er preventief aan gezondheidsbevordering gewerkt wordt.
  • Voorkomen is beter dan genezen.
  • Een dag ziekte van een werknemer kost € 250,- (bron: Arbo-Ned.).
  • Stoelmassage wordt gezien als een secundaire arbeidsvoorwaarde om mens en bedrijf gezond te houden.
  • Stoelmassage is voor bedrijven fiscaal aftrekbaar, mits zij dit onderdeel maken van hun arboplan en de massages plaatsvinden tijdens werktijd.
  • Voor werknemers is hiervoor geen eigen financiële bijdrage verplicht.
 

tarieven

Kosten

Wij maken graag voor u een offerte op maat.
Het tarief is afhankelijk van het aantal massages en de frequentie.
Hoe meer massages hoe lager de prijs.


Alle bedragen zijn ex 21% btw.

contact

De belastingdienst betaalt mee

Werkkostenregeling belastingdienst en stoelmassage


Met ingang van 1 januari 2011 treedt de werkkostenregeling 2011 in. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. De werkkostenregeling 2011 brengt ingrijpende veranderingen met zich mee.
In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,4% van de totale loonsom laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dat kan bedrijfsbreed. 
Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling 2011 gezien als arbovoorziening. Arbovoorzieningen behoren tot de ‘nihil’ waardering en gaan niet ten koste van het forfait van 1,4%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers. Ook kan aan werknemers de mogelijkheid worden geboden om met brutoloon stoelmassages aan te schaffen.

Kosten van de stoelmassage aftrekbaar voor de werkgever


Als onderdeel van het arbobeleid kan een werkgever beslissen aan de medewerkers de mogelijkheid te bieden om periodiek deel te nemen aan een shiatsu stoelmassage of shiatsubehandeling. Met ingang van de nieuwe werkkostenregeling 2011 worden deze door de belastingdienst zonder verdere voorwaarden als een vrije verstrekking beschouwd en is deze aftrekbaar van de loonbelasting. 
De tarieven van de stoelmassage zijn afhankelijk van de omvang en het type stoelmassage dat gewenst is.

BTW Stoelmassage aftrekbaar


Tevens kan de in rekening gebrachte BTW over de stoelmassage in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Voor overheidsinstanties is de BTW in enkele gevallen (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Kosten van de stoelmassage voor rekening medewerker


Als werkgever kunt u medewerkers de mogelijkheid bieden om op eigen kosten deel te nemen. De ruimte wordt dan door uw organisatie ter beschikking gesteld. De kosten kunnen door de medewerker rechtstreeks aan de masseur worden voldaan of via de loonadministratie van uw organisatie. Met de werkkostenregeling 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor door de belastingdienst verruimd. Indien de kosten via de loonadministratie worden betaald, dan kunnen deze voor de medewerker aanzienlijk lager uitvallen. Tevens bestaat in een beperkt aantal gevallen de mogelijkheid de kosten van de stoelmassage vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar.


Gedeeltelijke betaling door de medewerker


Naast een volledige vergoeding, bestaat ook de mogelijkheid een gedeelte van de stoelmassages of shiatsubehandelingen door de medewerkers zelf te laten betalen. De belastingdienst stelt aan deze mogelijkheid echter de nodige eisen waarover we u graag meer informatie geven.

 * alle prijzen zijn exclusief 21% btwcontact

Wilt u meer weten over stoelmassage? Neem gerust contact met ons op, wij beantwoorden uw vragen graag.

Contactgegevens

 

een pilotactie

Wilt u uw bedrijf laten kennismaken met stoelmassage? Vraag dan een pilot aan.

Meer informatie


Nederland
Saap I-publisher Webdesign